“తిప్పరా మీసం” పెద్ద హిట్ అయి నిర్మాత దర్శకులకు మంచి పేరుతో పాటు మరిన్ని డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను.. ఫ్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో వి.వి.వినాయక్

“తిప్పరా మీసం” పెద్ద హిట్ అయి నిర్మాత దర్శకులకు మంచి పేరుతో పాటు మరిన్ని డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను.. ఫ్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో వి.వి.వినాయక్   శ్రీవిష్ణు హీరోగా నిక్కి

Read more