*ఎడిటర్ మోహన్ ని ఆకర్షించిన శివనాగు “మధురై సింగం”*

*ఎడిటర్ మోహన్ ని ఆకర్షించిన శివనాగు “మధురై సింగం”* ఎవరెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మించిన తమిళ చిత్రం “మధురై సింగం”. నర్రా శివనాగు దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు “దేవినేని”

Read more