శర్వానంద్, కిషోర్ తిరుమల, ఎస్ఎల్ వి సినిమాస్ `ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు` చిత్రం నుండి రష్మిక మందన్న ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

శర్వానంద్, కిషోర్ తిరుమల, ఎస్ఎల్ వి సినిమాస్ `ఆడవాళ్లు మీకు జోహార్లు` చిత్రం నుండి రష్మిక మందన్న ఫస్ట్ లుక్ విడుదల శర్వానంద్, రష్మిక మందన్న జంట‌గా

Read more