జనాలకు సేవ చేస్తూనే సినిమాల్లో నటిస్తా- డా.రంజిత్‌

జనాలకు సేవ చేస్తూనే సినిమాల్లో నటిస్తా- డా.రంజిత్‌ సాధారణంగా డాక్టర్ కాబోయి యాక్టర్ అయ్యారు అంటుంటారు.. అయితే డా.రంజిత్.. ముందుగా ఆయుర్వేద డాక్టర్‌గా పేరు సంపాందించి.. తనలోని

Read more