“దేవినేని” ఏ నాయకుడికి సంబంధించిన కథ కాదు.

“దేవినేని” ఏ నాయకుడికి సంబంధించిన కథ కాదు. ఇది దేవినేని నెహ్రూ (బెజవాడ) ఒరిజినల్ బయోపిక్ కానే కాదు. డైరెక్టర్ గా, కథకుడిగా తను ఊహించి రాసుకున్న

Read more