పైసా పరమాత్మ” చిత్రం దర్శకుడిగా నాకు నూరు మార్కులు తెచ్చిపెట్టింది :- దర్శకుడు విజయ్ కిరణ్ తిరుమల

పైసా పరమాత్మ” చిత్రం దర్శకుడిగా నాకు నూరు మార్కులు తెచ్చిపెట్టింది :- దర్శకుడు విజయ్ కిరణ్ తిరుమల యువకులు, బ్రహ్మ తో క్రియేటివ్ స్టార్ గా ప్రేక్షకుల్లో

Read more